Bestuurlijke Sensitiviteit

Als architect werk je regelmatig binnen overheidsorganisaties. Overwegingen en belangen van adviseurs, medewerkers / ambtenaren en bestuurders blijken niet altijd samen te vallen. Bestuurders en ambtenaren / adviseurs opereren in verschillende arena’s:

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit of omgevingssensitiviteit betekent, dat je een antenne hebt voor het succesvol opereren binnen deze complexe omgeving. Zowel om zelf succesvol te opereren als om anderen succesvol te laten opereren. Deze antenne is te ontwikkelen.

De track Bestuurlijke Sensitiviteit / Omgevingssensitiviteit is een praktijkgerichte training, gericht op het signaleren en hanteren van belangentegenstellingen en het communiceren met anderen over deze tegenstellingen.

Na deze track:

De track bestuurlijke sensitiviteit / omgevingssensitiviteit bestaat uit de volgende modules;

Module 1: Besluitvormingscyclus en stijlen van besturen
Module 2: Communicatiestijlen van adviseurs en bestuurders
Module 3: Krachtenveldanalyse
Module 4: Procesmanagement

Wenst u nadere informatie over de track en/of bijbehorende modules? Neem dan contact op met Solventa Academy via 030 602 82 80 of stuur een email naar jan.de.harder@solventa.nl.

NB: Deze training wordt ook op aanvraag gegeven. We plannen deze training dan graag persoonlijk met u in. Informeer naar de mogelijkheden via 030 602 82 80.

Duur

2 dagen:
15 januari 2019
5 februari 2019

Locatie

Nieuwegein
Inhouse

Docenten

Manon van Gestel

Trefwoorden

omgevingssensitiviteit
krachtenvelden
verbinden
communicatie
belangentegenstellingen

Prijs

€ 950,- (exclusief BTW)

Alle tracks