Principes

Het zijn de principes die de architect opstelt die sturing geven aan ontwikkelingen in organisaties. Principes moeten inhoudelijk en communicatief van hoge kwaliteit zijn, gelijktijdig moeten alle principes samen een consistente set vormen.  Deze training behandelt alle aspecten van het opstellen van kaders in het algemeen en principes in het bijzonder en leert hoe het opstellen van goede principes makkelijker kan worden. Uiteraard gaat het dan niet om het schrijven van principes alleen maar evenzeer over hoe de richtinggevende kaders tot vaststelling en acceptatie brengt.

na deze training:

De track Principes bestaat uit de volgende modules;

Meer weten?

Wenst u nadere informatie over de track en/of bijbehorende modules? Neem dan contact op met Solventa Academy via 030 602 82 80 of stuur een email naar jan.de.harder@solventa.nl.

NB! Deze training is niet ingeroosterd. We plannen deze training graag persoonlijk met u in. We verzorgen deze training aan groepen en op individuele basis. Informeer naar de mogelijkheden via 030 602 82 80.

Duur

2 aaneengesloten dagen
(data in overleg)

Locatie

Nieuwegein
Inhouse

Docenten

Jules de Ruijter

Trefwoorden

kaders
principes
uitganspunten
vrijheidsgraden
samenhang
requirements

Prijs

€ 950,-

Alle tracks