CBA-BIZBOK

Steeds vaker zijn organisaties genoodzaakt hun bedrijfsvoering te herzien en de organisatie in lijn daarmee te ontwikkelen. Dit vraagt om een aanpak waarin samenhang wordt aangebracht tussen strategie, bedrijfsvoering en inrichting. Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan deze veranderprocessen en BIZBOK (Business Architecture Body Of Knowledge) geeft richting aan deze trajecten door verschillende instrumenten op een uitgebalanceerde manier met elkaar te verbinden. De Certified Business Architect beheerst de aanpak, de achtergronden en de hulpmiddelen van BIZBOK.

na deze track:

Ook ben je bekend met de thema’s:

De track CBA-BIZBOK bestaat uit de volgende modules;

Meer weten?

Wenst u nadere informatie over de track en/of bijbehorende modules? Neem dan contact op met Solventa Academy via 030 602 82 80 of stuur een email naar jan.de.harder@solventa.nl.

Duur

4 dagen, één dag per week
18 & 25 september, 2 & 9 oktober

Locatie

Nieuwegein

Docenten

Floris Gremmen

Trefwoorden

BIZBOK
guild
capabilities

Prijs

€ 2250,-
(incl. lidmaatschap Business Architecture Guild en inschrijving examen)

Alle tracks